Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw - Yr Haf yn ei Lawnder

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J0605

Dyddiad: 29 Mehefin i 1 Gorffennaf 2018

Pris: Susan Christopher Coulson

Arweinydd y Cwrs:

Disgwyl Gwybodaet.

Disgrifiad:

Bydd yr haf yn ei lawnder, gyda ffrwythau, blodau a llysiau helaeth. Dewiswch eich ffefrynnau i'w portreadu mewn astudiaeth gymysg neu sengl. Bydd y cwrs yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â mwy o brofiad o ddefnyddio pensiliau lliw. Bydd cyfle i brofi a chymharu amrywiaeth eang o fathau o bensiliau lliw a defnyddio gwahanol fathau o bapurau. Darganfyddwch sut i greu lliwiau cyfoethog a bywiog trwy gyfuno a haenu. Gan edrych yn glós ar natur, y nod yw creu astudiaeth/ astudiaethau botanegol gywir. Ceir enghreifftiau o waith y tiwtor, arddangosiadau o dechneg a llawer o hyfforddiant unigol mewn awyrgylch anffurfiol, hamddenol lle gallwch weithio ar eich cyflymder eich hun.

Deunyddiau a Chyfarpar

Unrhyw bensiliau lliw - ansawdd arlunwyr o ddewis - gan gynnwys unrhyw rai toddadwy mewn dŵr oherwydd mae hefyd yn bosibl eu defnyddio'n sych. Efallai y bydd detholiad bach ar werth yn ystod y cwrs

Pensil graffit B neu 2B

Mae miniwr pensil yn hanfodol (os yn bosibl â miniwr o ddau faint) a rhaid i'r llafn/au fod yn finiog!

Rhwbiwr - pwti a phlastig os yn bosibl

Llyfr braslunio a phapur megis cetris, gwasg poeth neu fwrdd Bryste os oes gennych rai yn barod - fel arall, bydd rhywfaint ar werth. Bwrdd darlunio â thâp tac isel neu glipiau a darn sbâr o bapur trwm neu gerdyn ysgafn i'w rhoi rhwng eich bwrdd darlunio a'r daflen o bapur y byddwch yn gweithio arni. Gall lens llaw fod yn ddefnyddiol os oes gennych chi un.

Dewch â rhywfaint o ddeunydd pwnc addas gyda chi: bydd yr Haf yn ei llawnder gyda ffrwythau, blodau a llysiau. Dewis eich orau i gymysgu neu weithio ar ben ei hun.

Rhaglen

Dydd Gwener,
16.30     Cyrraedd a chofrestru
18.30     Cinio Nos
19.30     Sgwrs ragarweiniol gydag enghreifftiau o waith, darluniau a rhai enghreifftiau perthnasol er mwyn ysbrydoli ac arddangos technegau pensil, rhywfaint o syniadau ynglŷn â gosod a chyflwyno eich gwaith.  Syniadau ynglŷn â sut i ddewis eich testun a’ch fformat ar gyfer y diwrnod canlynol.

Dydd Sadwrn,
08.15     Brecwast
09.30     Gwaith ymarferol gydag arddangosiadau a chyfarwyddyd unigol
12.30     Cinio
13.30     Parhau â’r gwaith ymarferol
19.30     Gwaith ymarferol gyda’r nos

Dydd Sul,
09.30      Parhau â’r gwaith ymarferol
12.30      Cinio
13.30     Gwaith ymarferol hyd 3.00pm yna   sylwadau terfynol ac adolygiad.