Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Tymhorau Newidiol - o'r gwanwyn i'r haf

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0503

Dyddiad: 10 Mai i 12 Mai 2019

Pris: £254-£274

Arweinydd y Cwrs:

Susan Christopher Coulson

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â mwy o brofiad wrth ddefnyddio pensiliau lliw. Bydd cyfle i brofi a chymharu amrywiaeth eang o fathau o bensiliau lliw a rhoi tro ar ddefnyddio gwahanol bapurau. Darganfyddwch sut i greu lliwiau cyfoethog, lliwgar trwy gyfuno a haenu. Gan edrych yn agos ar natur, y nod yw creu astudiaeth / astudiaethau botanegol gywir. Bydd enghreifftiau o waith y tiwtor, arddangosiadau techneg a llawer o hyfforddiant unigol yn digwydd mewn awyrgylch anffurfiol, hamddenol lle gallwch chi weithio ar eich cyflymder eich hun.

x