Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Taith yn ôl troed Samuel Holland

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0506

Dyddiad: 24 Mai i 26 Mai 2019

Pris: £229-£249

Arweinydd y Cwrs:

Catrin Roberts

Disgrifiad:

Byddwch yn ymweld â lle y bu'n aros, bwyta ac yfed gan ddysgu am y bobl leol a gyfarfu ar ei daith, a chael gwybod mwy am sut y gwnaeth bywyd droi allan iddynt hwythau hefyd!