Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llên Gwerin (trwy gyfrwng y Gymraeg)

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0201

Dyddiad: 8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Pris: £219 - £238

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

Mae pawb a phopeth yn newid, dyna drefn ddi-ymwad yr oesoedd. Newid er gwell gobeithio, newid er gwaeth weithiau. Yr unig beth sicr yw bod newid yn bownd o ddigwydd. Meddyliwch, heb newid fe fyddem yn sownd yn ein hunfan hyd dragwyddoldeb – a fedra i ddim meddwl am ddim byd mwy diflas a llethol na hynny.

Heb newid fyddai ’na ddim hanes, dim anturio na chreadigrwydd. Ow! Wel am le ac am fodolaeth. Mi fyddai hynny’n Uffern i rai a Nefoedd i eraill – yn dibynnu ar pa mor hapus eich byd yr ydych chi.

Ond peidiwch a phoeni, nid dwad at ein gilydd i athronyddu am natur newid fyddwn ni dros y penwythnos hwn. Yn hytrach ein braint fydd dilyn ambell ôl troed o’r gorffennol, dros gyfnod sydd, i rai, yn dal o fewn cof. Dyma gyfle i werthfawrogi a deall yn well bod yr hyn a dybiem oedd yn gyfarwydd, yn llawn ystyron difyr a chudd. Bydd sawl ‘Cyfarwydd’ yn barod i’n goleuo.

RHAGLEN

Nos Wener, Chwefror 8fed
16:30 Cyrraedd a chofrestru. - Bydd paned ar gael yn y Lolfa
17:45 Gair o groeso yn yr Ystafell Ocli
18:30 Cinio gyda’r nos
19:40 Beth sydd mewn enw? – golwg ar ein henwau lleoedd’, Twm Elias, Nebo

Dydd Sadwrn, Chwefror 9fed
08:15 Brecwast
09:30 Meddyginiaethau Gwerin Cymru’,Anne Elisabeth Williams, Clynnog
10:45 Paned
11:15 Arferion a Llên Tymhorol Plant’,TecwynVaughan Jones, Ffestiniog
12:30 Cinio
13:30 Trip y p’nawn – y bws i’w gyfarfod o flaen y Stablau ac i adael yn brydlon.
18:30 Cinio gyda’r nos
19:30 'John Preis, pwdin reis – hanesion am y crwydryn enwog’, Geraint Jones, Trefor

Dydd Sul, Ionawr 10fed
08:15 Brecwast
09:30'Hwyl a miri hen Ffeiriau Môn’, Gerwyn James, Llanfairpwllgwyngyll
10:45 Paned
11:15‘Pegi Lewis a’i buwch – helynt y Degwm yng Ngogledd Penfro’, Hedd Ladd-Lewis, Boncath
12:30 Cinio
13:30 Cyfarfod byr, i’r rhai sy’n dymuno, i hel syniadau ar gyfer Cynhadledd 2020 ac unrhyw faterion eraill