Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Am y Gymraeg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1101

Dyddiad: 8 Tachwedd i 10 Tachwedd 2019

Pris: £239

Arweinydd y Cwrs:

Harriet Earis

Disgrifiad:

Bydd y cwrs hwn yn archwilio pethau difyr am yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond hefyd yn anelu at roi golwg newydd ar bethau i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

x