Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Am y Gymraeg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0604

Dyddiad: 14 Mehefin i 16 Mehefin 2019

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Harriet Earis

Disgrifiad:

Bydd y cwrs hwn yn archwilio pethau difyr am yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond hefyd yn anelu at roi golwg newydd ar bethau i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

x