Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Basgedwaith Tecstilau – Ffurfiau Wedi’u Gwehyddu

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J1004

Dyddiad: 19 Hydref i 21 Hydref 2018

Pris: £219 - £238

Arweinydd y Cwrs:

Mary Crabb

Disgrifiad:

Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn yn gyfle i archwilio ac arbrofi â thechneg cyfrodeddu, â'r nod o greu amrywiaeth o ffurfiau wedi’u gwehyddu; o fasgedi bychain, i godennau a phocedi. Mae cyfrodeddu’n golygu gwehyddu elfen weithredol o amgylch ystof oddefol. Drwy weithio â’r dwylo, mae cyfrodeddu yn gwneud cysylltiadau rhwng basgedwaith traddodiadol a thecstilau. Byddwn yn gwehyddu gydag ystod o ddeunyddiau naturiol ac artiffisial, a bydd cyfle i ddysgu'r dechneg ac arbrofi â lliwiau, patrymau a gweadau. Bydd Mary yn dangos y dechneg, yn darparu nodiadau gweledol ac yn cynnig cefnogaeth unigol er mwyn eich galluogi i greu eich ffurfiau wedi’u gwehyddu unigryw eich hun.  Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un â diddordeb mewn tecstilau neu fasgedwaith, ac mae croeso cynnes i ddechreuwyr yn ogystal â myfyrwyr mwy profiadol.

Beth i ddod gyda chi:

Bydd Mary yn dod â'r amrywiaeth canlynol o ddeunyddiau ac offer gyda hi er mwyn i’r myfyrwyr gael eu defnyddio a’u benthyg.

Edau, gwlân, llinyn, edafedd papur, cortyn a rhaffau mewn detholiad o liwiau a gweadau.

Siswrn, pâr sy’n addas ar gyfer torri llinyn a chortyn, a phâr sy’n fwy main ar gyfer edau.

Nodwyddau â llygaid mawr, metel a phlastig.

Pe baech yn dymuno dod ag unrhyw un o'r uchod efo chi ar gyfer eich defnydd eich hun, mae croeso i chi wneud hynny. Bydd Mary yn darparu taflenni gwybodaeth i gefnogi dysgu'r technegau, ond efallai y byddwch yn dymuno dod â llyfr nodiadau, llyfr braslunio a phensil gyda chi i wneud nodiadau ychwanegol. Gall camera hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer cofnodi manylion. Dewch â'ch sbectol ddarllen os ydych chi eu hangen ar gyfer gwaith agos.

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30    Cyrraedd a chofrestru
18.30    Cinio Nos
19.30    Cyflwyniad – amlinelliad cryno o’r cwrs.
Dysgu elfennau sylfaenol cyfrodeddu. Gwehyddu motiff bach crwn.

Dydd Sadwrn
08.15    Brecwast
09.30 Gan ddefnyddio'r cyflwyniad i'r dechneg o'r noson flaenorol, gwehyddu ffurf coden fach. Gweithio gydag ystod o edafedd sy’n amrywio o ran trwch a gwead.
12.30    Cinio
13.30 Drwy gyflwyno edafedd ystof hefyd dysgu sut i wehyddu ffurf ehangach, agored, a allai fod yn fasged fach. Dysgu sut i ychwanegu patrwm at y gwehyddiad.
18.30    Cinio Nos
19.30    Sesiwn addysgu fwy anffurfiol, gyda chyfle i barhau i weithio ar ffurfiau wedi'u gwehyddu. Bydd Mary’n dod â rhywfaint o’i gwaith i siarad amdano a’i rannu gyda'r grŵp.

Dydd Sul
09.30    Dysgu sut i wehyddu poced ar gyfer gwrthrych bach, fel carreg.
Datblygu syniadau o'r tair ffurf i weithio ar eich ffurf wedi’i gwehyddu eich hun, neu fel arall bydd Mary yn cynnig awgrymiadau ar sut i fynd ati i ymestyn eich gwaith.
12.30    Cinio
13.30    Parhau i weithio ar godennau, basgedi a ffurfiau pocedi.
15.30    Diwedd y cwrs

Dysgir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg