Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Brodio gyda Pheiriant

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J1101M

Dyddiad: 2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Pris: £234 - £253

Arweinydd y Cwrs:

Cherrilyn Tyler

Disgrifiad:

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys brodwaith peiriannau ar ffabrigau cain gan ddefnyddio sefydlogydd hydoddadwy. Byddwch yn gallu creu paneli cain sy'n gallu eu hongian yn rhydd neu'n fframio, ac yn cyfuno eitemau bach o gofebau yn ei gwneud yn bersonol i chi. Ystyriwch daith, a allai fod yn un emosiynol, taith cerdded neu gerdd fel man cychwyn. Mae Cherrilyn Tyler yn arlunydd tecstilau, brodwaith a thiwtor sy'n gweithio'n bennaf mewn brodwaith peiriannau ar ffabrigau tryloyw. Mae ei holl waith yn tueddu i ddefnyddio profiadau a pherthynas fel man cychwyn dylunio.

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30 Cyrraedd a casglu goriad
18.30 Cinio
19.30 Sioe sleidiau o'm gwaith ac edrych ar enghreifftiau, sgwrs grŵp am yr hyn yr hoffent ei gyflawni. Bydd pob aelod yn gweithio ar amlinelliad bras o'u darn gyda chanllawiau a chefnogaeth tiwtor.

Dydd Sadwrn
08.15   Brecwast
09.30  Gorffen syniadau dylunio ..... nid oes angen i chi allu darlunio, mae’n fwy am leoliad.
12.30    Cinio Dydd
13.30    Dechrau pwytho ar y peiriant i greu’r panel.
19.30   Ystyriwch a fyddai pwyth llaw yn rhoi rhywbeth ychwanegol ac os ydy gweithio y ffordd hun.

Dydd Sul
09.30   Gorffen gwaith pwytho peiriant a pwytho llaw
12.30    Cinio Dydd
13.30    Golchi’r hydoddadwy ac arddangos y gwaith.
15.30    Te/Coffi a hwylfawr

Gofynion

Cofiannau – Fedrith hyn gynnwys petelau, dail, brigau bach, cregyn, llungopiau o ffotograffau, papurau, tocynau.

Tecstiliau celf – fedrith o fod yn les, hancesi, darnau bach o lliain, rhannau o dillad.

Efallai y byddwch hefyd am ymgorffori ymadrodd neu gerdd fer.
Peiriant gwnïo sy'n gallu gostwng y coes tynnu
Hoop brodwaith
Edau brodwaith peiriant
Eich pethau gwnïo arferol
Llyfr Nodyn a phen / pensil

* Y ffabrigau mân, ‘bridle tulle a hydoddadwy ffabrig - rwy'n hapus i'w darparu ar gost fach *