Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Cerdded

Trwy Dwll y Clo (© APCE)

Drwy Dwll y Clo

19 Hydref i 21 Hydref 2018

Pwy oedd yn byw fan’na? Pa mor hen ydy’r tŷ yna? Pam ei fod o yma? Dim ond rhai o’r cwestiynau y cawn ni atebion iddyn nhw wrth gerdded a gwrando ar hanes a llên gwerin rhai o hen dai’r ardal.

« mwy o fanylion

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd (© APCE)

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

10 Ionawr i 14 Ionawr 2019

Dewch i ddysgu am dreftadaeth y Parc Cenedlaethol ar gyfres o deithiau cerdded i werthfawrogi nodweddion unigryw ei dirwedd a dysgu am yr amgylchedd naturiol a hanes yr ardal.

« mwy o fanylion

Crefft

Basgedwaith Tecstiliau (© Pxhere)

Basgedwaith Tecstilau – Ffurfiau Wedi’u Gwehyddu

19 Hydref i 21 Hydref 2018

Cyfle i archwilio ac arbrofi â thechneg cyfrodeddu, gyda’r nod o greu amrywiaeth o ffurfiau wedi’u gwehyddu o fasgedi bychain, i godennau a phocedi. Wrth weithio gydag ystod o ddeunyddiau naturiol ac artiffisial, bydd cyfle i ddysgu’r dechneg ac arbrofi â lliwiau, patrymau a gweadau. Addas i unrhyw un â diddordeb mewn tecstilau neu fasgedwaith, ac mae croeso cynnes i ddechreuwyr yn ogystal â myfyrwyr mwy profiadol a rhai sy’n dychwelyd.

« mwy o fanylion

Gwydr Lliw (© Julie Rogers)

Creu Gwydr Lliw Tiffany

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Cyfle amserol i ddysgu neu wella sgil crefft newydd cyn y Nadolig.

« mwy o fanylion

Brodio a Pheiriant (© Wikipedia)

Brodio gyda Pheiriant

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys brodwaith peiriannau ar ffabrigau cain gan ddefnyddio sefydlogydd hydoddadwy.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

9 Tachwedd i 11 Tachwedd 2018

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli â Throell Llaw i Ddechreuwyr

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Dysgwch am gelf y troellyn a gwahanol dechnegau troelli. Addas ar gyfer dechreuwyr a throellwyr sy’n dymuno defnyddio ffurf fwy cludadwy o droelli. Gellir darparu a phrynu troellwyr dysgu. Tâl o £5 am ffibrau.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

22 Mawrth i 24 Mawrth 2019

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Hen Reilffyrdd (© APCE)

Hen Reilffyrdd 2

28 Medi i 30 Medi 2018

Golwg ar rai o reilffyrdd cyntaf gogledd Cymru. Ymunwch â ni am olwg arall ar hanes difyr rhai o’r rheilffyrdd cynharaf yn Eryri ynghyd â llefydd eraill yng Nghymru cyn dyfodiad y locomotif stêm.

« mwy o fanylion

Castell Penrhyn, 1880

Eryri a'r Ymerodraeth

9 Tachwedd i 11 Tachwedd 2018

Golwg ar sut ffurfiodd twf imperialaidd Brydeinig dirwedd Eryri a dod ag arian i ogledd Cymru. Dewch i archwilio etifeddiaeth tywyll twf imperialaeth Brydeinig, fel mae’n amlwg i’w weld yn yr ardal hon.

« mwy o fanylion

Dinas Emrys (© APCE)

Llên Gwerin (trwy gyfrwng y Gymraeg)

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Chwarel Lechi, Eryri

Llechi: Hyd yn Oed Mwy o Amrywiaeth

17 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Ynghyd ag ymweld â chwareli llechi cyfarwydd, byddwn yn galw i weld mwynfeydd metal a chwareli cerrig nad ydynt mor gyfarwydd i ni.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogion

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar. Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Dewch i ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac ymweld â’r safleoedd.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Hydref ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Yr Hydref yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

29 Hydref i 2 Tachwedd 2018

Cyfle i ymweld â rhai o’r gerddi gorau yn Eryri a gogledd Cymru. Ym mhob gardd byddwch yn dysgu am yr hanes, y dyluniad a’r casgliadau o blanhigion, yn ogystal â chael cyfle i brofi lliwiau’r hydref ar eu gorau. Bydd y gerddi yn cynnwys Plas Brondanw, Portmeirion, Bodnant, Castell Penrhyn, Plas Cadnant, Plas Newydd a Phlas Tan y Bwlch.

« mwy o fanylion

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

18 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf. O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Ymchwilio i Gyfrwng Cymysg a Chollage

5 Hydref i 8 Hydref 2018

Ydych chi’n barod i archwilio syniadau newydd ac arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau? Drwy weithio ar bapur a chynfas yn ogystal â chyfuno paent, papur crefft, papur sidan, inc, acrylig, deunydd gweadog ac organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Byddwn yn edrych ar destunau megis tirweddau, blodau a bywyd llonydd. Byddwn yn arddangos ac yn ymarfer cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg (© APCE)

Penwythnos Cyfrwng Cymysg

12 Hydref i 14 Hydref 2018

Bydd digon o gyffro gweledol lliwgar eto’r Hydref hwn, â’r coed yn arddangos eu sioe flynyddol. Paratowch i arbrofi ac archwilio drwy gyfuno cyfryngau megis Pin a Golch, Acrylig a Phastel Olew a dyfrlliw. Byddwch yn barod i arbrofi gymaint ag y dymunwch, gan greu cyffro gweledol wrth fynd, gan weithio mewn amgylchfyd hyfryd ac ymysg pobl gyfeillgar.

« mwy o fanylion

Brwshys Paent (© APCE)

Mynyddoedd, Llynnoedd, Afonydd a Rhaeadrau Mewn Dyfrlliw

16 Tachwedd i 18 Tachwedd 2018

Drwy ddefnyddio brasluniau a ffotograffau wedi eu hysbrydoli gan dirlun hardd Eryri, dysgwch sut i greu darluniau cain, atmosfferig neu ddramatig o dirlun. Dysgwch hefyd am gyfansoddiad, persbectif o’r awyr, theori tôn a lliw a sut i gymhwyso paent yn ymarferol. Bydd arddangos a hyfforddiant un i un yn digwydd yn barhaus.

« mwy o fanylion

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Profiad Paentio’r Gwanwyn!

15 Mawrth i 19 Mawrth 2019

Dewch i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio. Byddwn yn edrych ar gyfansoddiad, cynllunio’ch gwaith, sgiliau darlunio a phaentio, ynghyd â theori lliw tôn. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfryngau newydd.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

19 Hydref i 21 Hydref 2018

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog ac amrywiol Gogledd Cymru; byddwn yn ymweld ag afonydd, mynyddoedd, ceunentydd a’r arfordir. Os bydd y tywydd yn caniatáu byddwn hefyd yn ymweld ag adfeilion y chwareli llechi gerllaw ac o bosibl yn gweld trên stêm! Addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Coed a Dŵr (© APCE)

Coed a Dŵr

29 Hydref i 2 Tachwedd 2018

Mae goleuni hwyr yr hydref yn enwog am ei harddwch a’i oleuedd gwych a dyma gyfle i archwilio sut mae coed a nentydd yn rhyngweithio â’r golau hwnnw. Byddwn yn archwilio egwyddorion artistig a thechnegol ymarfer ffotograffig sy’n gysylltiedig â’n pynciau. Dewch i fwynhau ychydig o ddiwrnodau mewn ardal o olygfeydd gwych gyda phobl debyg i chi eich hun, i fwynhau hamdden hyfryd. Addas ar gyfer pawb.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn. Byddwn yn ymweld ag adfeilion diwydiannol, rhaeadrau, coedlannau hynafol, afonydd, dyffrynnoedd neu’r arfordir - os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

28 Medi i 30 Medi 2018

Nod Cyfeillion Tan y Bwlch yw cefnogi’r Ganolfan hon a helpu i hyrwyddo gwerthfawrogiad o Barc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

26 Hydref i 28 Hydref 2018

Yn dilyn tri chwrs cerddorfa linynnol hynod lwyddiannus, bydd y pedwerydd penwythnos cerddorol hwn eto yn cael ei gynnal a’i diwtora gan Louise Latham o Fanceinion. Bydd croeso i chwaraewyr llinynnol o bob adran, yn enwedig os ydych yn chwarae’r bas dwbl!! Anfonir rhestr o waith y penwythnos at bob chwaraewr fis cyn y cwrs. Am ragor o wybodaeth a ffurflenni archebu, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

15 Chwefror i 17 Chwefror 2019

Mwynhewch y cyfleoedd i ymarfer a sesiynau dysgu yn awyrgylch hamddenol y Plas. Rhoddir hyfforddiant gan gerddorion offerynnau llinynnol profiadol iawn. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson

« mwy o fanylion

Hyfforddiant Proffesiynol

Cader Idris o Foel Caerynwch

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

26 Tachwedd i 30 Tachwedd 2018

Dysgu a deall mwy am Fynediad a Chyfraith Hawliau Cyhoeddus ac ennill y sgiliau sy’n angenrheidiol i’w rheoli yn effeithiol.

« mwy o fanylion