Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Cerdded

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd (© APCE)

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

10 Ionawr i 14 Ionawr 2019

Dewch i ddysgu am dreftadaeth y Parc Cenedlaethol ar gyfres o deithiau cerdded i werthfawrogi nodweddion unigryw ei dirwedd a dysgu am yr amgylchedd naturiol a hanes yr ardal.

« mwy o fanylion

Crefft

Gwydr Lliw (© Julie Rogers)

Creu Gwydr Lliw Tiffany

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Cyfle amserol i ddysgu neu wella sgil crefft newydd cyn y Nadolig.

« mwy o fanylion

Brodio a Pheiriant (© Wikipedia)

Brodio gyda Pheiriant

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys brodwaith peiriannau ar ffabrigau cain gan ddefnyddio sefydlogydd hydoddadwy.

« mwy o fanylion

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli â Throell Llaw i Ddechreuwyr

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Dysgwch am gelf y troellyn a gwahanol dechnegau troelli. Addas ar gyfer dechreuwyr a throellwyr sy’n dymuno defnyddio ffurf fwy cludadwy o droelli. Gellir darparu a phrynu troellwyr dysgu. Tâl o £5 am ffibrau.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

22 Mawrth i 24 Mawrth 2019

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Dinas Emrys (© APCE)

Llên Gwerin (trwy gyfrwng y Gymraeg)

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Chwarel Lechi, Eryri

Llechi: Hyd yn Oed Mwy o Amrywiaeth

17 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Ynghyd ag ymweld â chwareli llechi cyfarwydd, byddwn yn galw i weld mwynfeydd metal a chwareli cerrig nad ydynt mor gyfarwydd i ni.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogion

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar. Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Dewch i ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac ymweld â’r safleoedd.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

18 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf. O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Profiad Paentio’r Gwanwyn!

15 Mawrth i 19 Mawrth 2019

Dewch i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio. Byddwn yn edrych ar gyfansoddiad, cynllunio’ch gwaith, sgiliau darlunio a phaentio, ynghyd â theori lliw tôn. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfryngau newydd.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn. Byddwn yn ymweld ag adfeilion diwydiannol, rhaeadrau, coedlannau hynafol, afonydd, dyffrynnoedd neu’r arfordir - os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

15 Chwefror i 17 Chwefror 2019

Mwynhewch y cyfleoedd i ymarfer a sesiynau dysgu yn awyrgylch hamddenol y Plas. Rhoddir hyfforddiant gan gerddorion offerynnau llinynnol profiadol iawn. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson

« mwy o fanylion

Hyfforddiant Proffesiynol

Cader Idris o Foel Caerynwch

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

26 Tachwedd i 30 Tachwedd 2018

Dysgu a deall mwy am Fynediad a Chyfraith Hawliau Cyhoeddus ac ennill y sgiliau sy’n angenrheidiol i’w rheoli yn effeithiol.

« mwy o fanylion