Plas Tan y Bwlch

Lolfa Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llety

Gellir darparu llety cyffyrddus i hyd at 60 o bobl mewn llofftydd sengl a thwin. Mae'r ystafelloedd yn cynnwys dodrefn cyffyrddus, carped a gwres canolog, gyda basnau ymolchi a phwyntiau eillio. Mae gan 25 o'r ystafelloedd gyfleusterau en suite ac mae gan y gweddill doiledau, cawodydd ac ystafelloedd ymolchi gerllaw.

Mae tri o’r ystafelloedd gwely en-suite wedi eu lleoli ar y llawr gwaelod ac mae’n hawdd eu cyrraedd; mae ystafell ymolchi wlyb wedi ei gosod yn un o’r rhain ac wedi ei ddylunio felly ar gyfer gwesteion mewn cadair olwyn.

Mae lifft ar gael yn y prif dŷ sy’n galluogi’r gwesteion gyrraedd yr ystafelloedd gwely a’r lolfa yn haws.

Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael i westeion trwy'r amser. Mae ansawdd y bwyd wedi bod yn destun canmoliaeth cyffredinol ac ymhyfrydir mewn cynnal y safon.

Llety ystafell wely, Plas Tan y Bwlch

Llety ystafell wely (© Kristina Banholzer)

Lolfa, Plas Tan y Bwlch

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Yn ogystal â hyn, darperir y cyfleusterau canlynol yma yn y Plas:

  • bar
  • ystafell gemau
  • lolfeydd
  • teledu
  • cyfarpar clyw-weledol

Gwesteion Gwely a Brecwast

Pan fydd lle ar gael, gellir gwneud archebion unigol am ginio, gwely a brecwast ym Mhlas Tan y Bwlch heb gymryd rhan yn ein cyrsiau.

Prisiau tan Mawrth 31, 2018

Gwely a Brecwast

£37.50– sengl
£75.00– dwbl/dau wely

£47.50 – sengl en-suite
£85.00 – dwbl/dau wely en-suite

Cinio, Gwely a Brecwast

£55.00 – sengl
£110.00 – dwbl/dau wely

£65.00 – sengl en-suite
£120.00- dwbl/dau wely en-suite