Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Archwiliad

Cyflwynodd yr Awdurdod Gynllun Datblygu Lleol Eryri Diwygiedig Adnau 2016-2031 (y 'CDLl') i Weinidogion Llywodraeth Cymru i'w archwilio'n annibynnol ar 25 Ionawr 2018. Yn dilyn derbyniad ffurfiol CDLl Eryri a gyflwynwyd ar 29 Ionawr 2018, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi'r Arolygydd Richard Duggan BSc (Anrh) DipTP MRTPI i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl. Ar ôl cwblhau'r Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi Adroddiad i'r Awdurdod gan roi argymhellion ar gyfer gweithredu a fydd yn rhwymo'r Awdurdod.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Rhaglen Mrs. Rhian Randall trwy e-bost: swyddogrhaglen@eryri.llyw.cymru neu dros y ffôn ar 01766 772203.