Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu manylion pellach i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn rhoi arweiniad ynglyn â sut fydd yr Awdurdod Cynllunio yn ymdrin â cheisiadau Cynllunio. Bydd y dogfennau canllaw hyn yn cael eu defnyddio gan yr Awdurdod wrth wneud penderfyniadau ac maent yn ystyriaeth berthnasol.

Sgwâr Eldon, Dolgellau (© APCE)

Sgwâr Eldon, Dolgellau (© APCE)

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi cael eu mabwysiadu yn dilyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri: