Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Sut Yr Ydym yn Penderfynu Ar Themâu

Mae'r themâu hyn yn cael eu creu mewn partneriaeth a gyda chymeradwyaeth Fforwm Eryri.

Bydd y themâu’n cael eu cyhoeddi drwy aelodau'r Fforwm, y wasg, cyswllt uniongyrchol â phartneriaid perthnasol a phartneriaethau / cynlluniau cyllid perthnasol eraill. Bydd pob Thema yn cynnwys briff cryno er mwyn rhoi arweiniad i ymgeiswyr ynglŷn â’r math o geisiadau y byddwn yn eu hystyried. Bydd swyddogion yr Awdurdod yn cynnig cymorth i roi’r ymgeiswyr ar ben ffordd.