Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Grantiau o dan £1,000

Mae Cronfa Eryri hefyd yn cynnwys cronfa grantiau bach - ar gyfer grantiau hyd at £1000. Gall y grant hwn gynnwys gwariant cyfalaf a refeniw. Un o swyddogion y Parc Cenedlaethol sy’n penderfynu cymeradwyo / gwrthod ceisiadau, ac yn amodol ar yr arian cyllido nid oes unrhyw ddyddiad cau ar gyfer eu cyflwyno.

Rhowch gais am grant