Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Grantiau o £1,000-£25,000 y/f

Mae Cronfa Eryri yn cynnig grantiau rhwng £1,000-£25,000 y flwyddyn (fel arfer hyd at uchafswm o 3 blynedd - er bod hyn yn hyblyg) a gall gynnwys gwariant cyfalaf a refeniw. Fel arfer mae angen arian cyfatebol o 50% neu fwy. Mae un o Swyddogion y Parc Cenedlaethol yn ymgymryd â’r asesiad sgrinio cychwynnol ac yna’n cyflwyno rhestr fer i Aelodau Fforwm Eryri - sy'n cwrdd bob chwarter - i'w cymeradwyo / gwrthod. Bydd datganiadau o ddiddordeb yn cael eu cyhoeddi yn rheolaidd ar thema benodol. Bydd y dyddiadau cau i gyflwyno’r rhain yn cyd-fynd â chyfarfodydd Fforwm Eryri a byddant yn cael eu cyhoeddi gyda’r datganiadau o ddiddordeb.

Rhowch Gais am Grant