Parc Cenedlaethol Eryri

Coed y Brenin Dolgellau

Yr Wyddfa - Snowdon

Croeso i Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sydd wedi ei leoli ar arfordir gorllewinol Prydain gan gwmpasu 823 milltir sgwâr o dir amrywiol, yn ardal fyw a gweithiol, ac yn gartref i 26,000 o bobl. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, mae Eryri’n meddu ar y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, ynghyd â chyfoeth o bentrefi prydferth fel Betws y Coed a Beddgelert. Mae Eryri yn ardal llawn diwylliant a hanes lleol, ac mae mwy na hanner ei phoblogaeth yn siarad Cymraeg.

Mae Eryri yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn i fwynhau ei golygfeydd godidog a’r wledd o weithgareddau awyr agored a gynigir yma. Nod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau.

Taith Gerdded y Mis - Llwybr Hanesyddol Llanfairfechan

Llwybr Hanesyddol Llanfairfechan
Alan Pritchard

1 Mawrth 2017

Mae’r gylchdaith yma'n cychwyn o gopa tref Llanfairfechan ac yn croesi’r gyfuchlin 1000 troedfedd (304 medr) tuag at droed y Carneddau. Dyma dirlun a chyfoeth o rinweddau archeolegol o’r Oes Haearn ymlaen.

« mwy o fanylion

Golygfa 360 Panorama o Gopa'r Wyddfa

Snowdon Summit 360 View