Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Llety newydd i breswylwyr pwysig Gwesty Dewi Sant

3 Ionawr 2017

Mewn paratoad ar gyfer dymchweliad posibl Gwesty Dewi Sant, Harlech yn y dyfodol mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penodi contractwr i adeiladu ysgubor ystlumod er mwyn cartrefu’r gytref o ystlumod sy’n trigo yn y gwesty segur.

« mwy o fanylion