Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2019

Llwybr Watkin, Yr Wyddfa

Mae Pythefnos Darganfod y Parciau yn cychwyn y penwythnos yma

6 Ebrill 2019

Heddiw (6 Ebrill) yw cychwyn Pythefnos Darganfod y Parciau Cenedlaethol - pythefnos o ddathliadau ar draws y DU gyda digwyddiadau a gweithgareddau yn rhedeg trwy wyliau’r Pasg er mwyn ysgogi pobl o bob oed i fwynhau, mentro a dysgu mwy am y llefydd arbennig yma.

« mwy o fanylion

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

7 Mawrth 2019

Y penwythnos hwn bydd arddangosfa newydd prosiect “Cyfoeth ein Corsydd” yn cael ei hagor yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. Bydd yr arddangosfa yn dathlu a hyrwyddo treftadaeth arbennig mawndiroedd Meirionnydd.

« mwy o fanylion