Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2019

Cais cynllunio ar gyfer ffordd newydd yn Llanbedr i gael ei gyflwyno’n ôl i’r Pwyllgor Cynllunio

24 Ionawr 2019

Bydd cais am ganiatâd cynllunio i adeiladu ffordd newydd yn Llanbedr ger Harlech yn cael ei gyflwyno’n ôl i Bwyllgor Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dilyn cais am Adolygiad Barnwrol.

« mwy o fanylion

Llety newydd i breswylwyr pwysig Gwesty Dewi Sant

3 Ionawr 2019

Mewn paratoad ar gyfer dymchweliad posibl Gwesty Dewi Sant, Harlech yn y dyfodol mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penodi contractwr i adeiladu ysgubor ystlumod er mwyn cartrefu’r gytref o ystlumod sy’n trigo yn y gwesty segur.

« mwy o fanylion