Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion Diweddaraf - Datganiadau i'r Wasg 2018

Ychydig o luniau dros yr wythnos (© APCE)

Gwaith Maes Archaeolegol Prifysgol Sheffield

20 Ebrill 2018

Mae Tomos Jones ein Archaeolegydd wedi bod yn cefnogi staff a myfyrywyr o Brifysgol Sheffield gyda'u gwaith maes yn nyffryn Dysynni.

« mwy o fanylion

Crampon

Neges MynyddaDiogel at y Pasg

27 Mawrth 2018

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Gwobr Arbennig i Mr Gerald Williams

23 Mawrth 2018

Llongyfarchiadau mawr i Mr Gerald Williams, Yr Ysgwrn ar ennill Gwobr Arbennig y Prif Weinidog yng Ngwobrau Dewi Sant Llywodraeth Cymru, 2018!

« mwy o fanylion

Wardeiniaid a Gweinidog

Sicrhau Dyfodol Gwell i’r Wyddfa

19 Mawrth 2018

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, mae cynllun arloesol sy’n amlinellu sut i ofalu am ddyfodol mynydd mwyaf eiconig Cymru, Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, yn gweld golau dydd heddiw.

« mwy o fanylion

Rhys W. Roberts, Anne Vowles & Carwyn ap Myrddin (© APCE)

Nodyn Atgoffa Diogelwch Mynydd

28 Chwefror 2018

Pa adeg gwell i atgoffa'r cyhoedd i gadw'n ddiogel ym mynyddoedd Eryri.

« mwy o fanylion

Digwyddiadau yn Yr Ysgwrn (© APCE)

Digwyddiadau yn Yr Ysgwrn

19 Chwefror 2018

Dewch i weld beth sydd gan Yr Ysgwrn i'w gynnig ym mis Mawrth.

« mwy o fanylion

Mawndiroedd y Migneint (© APCE)

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

2 Chwefror 2018

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

« mwy o fanylion

Emyr williams

APCE yn Wynebu Her Ariannol unwaith eto

1 Chwefror 2018

Yn dilyn cyhoeddi cyllideb Llywodraeth Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri unwaith eto yn wynebu penderfyniadau anodd wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

« mwy o fanylion

Cegin Yr Ysgwrn (© APCE)

Yr Ysgwrn - Gohirio Dyddiad Agor

1 Chwefror 2018

Mae’r Ysgwrn ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Cysylltwch â ni am fanylion agor y safle.

« mwy o fanylion

(© APCE)

Cynllun Datblygu Lleol Eryri

25 Ionawr 2018

Nodyn gan ein adran Polisi Cynllunio.

« mwy o fanylion

Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol (© APCE)

National Obesity Awareness Week

12 Ionawr 2018

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Gordewdra Genedlaethol, beth am ganfod 10 gweithgaredd i’w profi yma yn Eryri. Pam lai dynodi cwpwl o benwythnosau bob mis i fentro i’r awyr agored? Mi fyddai’n fuddiol i’ch iechyd a’ch lles tra’n gyfle i brofi golygfeydd trawiadol Eryri yr un pryd . . .

« mwy o fanylion