Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwneud Ymholiad

Ar gyfer ymholiadau ar benwythnos cysylltwch â:

Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri

Stablau'r Royal Oak
Betws y Coed
Conwy. LL24 0AH

Telephone: 01690 710426

Email: TIC.BYC@eryri.llyw.cymru

Ar gyfer hawliau ffilmio cysylltwch â:

Ioan Gwilym

Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: +44 (0) 1766 772 253

Ebost: ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru

Edward Jones

Pennaeth Gwasanaethau Eiddo

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: +44 (0) 1766 772 266

Symudol: +44 (0) 7900 267 530

Ebost: Edward.Jones@eryri.llyw.cymru

Arwyn Williams

Swyddog Sgrin Cymru

Ffôn: +44 (0) 1286 662 341

Symudol: +44 (0) 7786 271 680

Ebost: Arwyn.Williams31@Wales.GSI.gov.uk