Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Y Loteri Genedlaethol #DiolchYnFawr

27 Tachwedd 2018

Ar yr 8fed o Ragfyr, rydym yn cynnig paned o de neu goffi am ddim i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n prynu tocyn i ymweld a ffermdy hanesyddol Yr Ysgwrn.

« mwy o fanylion