Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Afon Eden

Gwahoddir tendrau ar gyfer y gwaith o ymgymryd ag Astudiaeth Ddichonoldeb o Ddewisiadau Peirianyddol ar gyfer Rheoli Dyfrffos Ardudwy

Dyddiad cau: 12:00yp ar ddydd Gwener, 1af o Chwefror 2019

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y fanyleb ac amodau tendro.