Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd:

Y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwahodd tendrau ar gyfer:

Consesiwn Hufen Iâ ar bump safle

Am fanylion pellach a ffurflenni Tendro

Cysylltwch â :-

Adran Eiddo
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF
Tel:  (01766) 770274
E-bost: eiddo@eryri.llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw:-  Hanner dydd, 10fed Ebrill 2019