Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Prosiect Mawndiroedd Cymru

(Contract 2 flynedd, 37 awr yr wythnos) (Ariennir y swydd gan Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru) (WPSMS)

Dyddiad Cau: 3 Ionawr 2019 10.00 y.b.

Gyflog: hyd at £26,470

Graddfa Gyflog: 7 (Pwyntiau 25 - 29)

Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Yn Atebol i: Rheolwr Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru

Yn Gyfrifol am:

Mae Prosiect Mawndiroedd Cymru yn cael ei ariannu gan ‘Gynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru’.  Mae’r swydd llawn amser yma yn un dros dro hyd at 31 Rhagfyr 2020.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Marian Pye (Rheolwr Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF