Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Cefnogi Systemau

Mae'r swydd wedi'i lleoli yn yr Adran Systemau Gwybodaeth ym Mhencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth.

Dyddiad Cau: 5 Chwefror 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £20,541 - £23,111

Graddfa Gyflog: 6 (Pwyntiau 21 - 25)

Lleoliad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Yn Atebol i: Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Yn Gyfrifol am:

Bydd deilydd y swydd yn darparu cymorth ail reng gyda chaledwedd / meddalwedd cyfrifiadurol a’r cyfarpar cysylltiol.  Hefyd, cymorth ail reng gwaith cynnal a chadw systemau gwybodaeth gyfrifiadurol yr Awdurdod, hyfforddi staff ac Aelodau a chynorthwyo’r Uwch Swyddog Cefnogi Systemau.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar radd mewn perthynas â SG neu brofiad sylweddol mewn awyrgylch technegol.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Nia Roberts (Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF