Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cogydd wrth Gefn / Achlysurol

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am baratoi prydau bwyd a goruchwylio’r gegin yn gyffredinol. Bydd deilydd y swydd yn gweithio yn achlysurol fel bo’r angen. Mae’r swydd yn cynnwys gweithio 7 diwrnod o 7.00am hyd 8.00pm fel rheol.

Dyddiad Cau: 1 Mehefin 2018 10.00 y.b.

Gyflog:

Graddfa Gyflog: 5 (Pwyntiau 17 - 21)

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Rheolwr Arlwyo

Yn Gyfrifol am: Cynorthwywyr Cegin a staff gweinyddu bwyd yn ddibynnol ar y rota.

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Elina Hughes (Rheolwr Arlwyo)

Ffôn: 01766 772600

Ebost: plas@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF