Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Cynllunio (Polisi)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cynllunio (Polisi) brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio yn bennaf i helpu datblygu a darparu polisi strategol a lleol ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

Dyddiad Cau: 21 Mawrth 2018 10.00 y.b.

Gyflog: £30,153 - £31,601

Graddfa Gyflog: 9 (Pwyntiau 34 – 36)

Lleoliad: Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth.

Yn Atebol i: Prif Swyddog Cynllunio (Polisi)

Yn Gyfrifol am:

I ymgeisio am y swydd rhaid bod yn aelod llawn o’r RTPI gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad perthnasol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Rebeca Jones (Pennaeth Polisi Cynllunio)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personnel@snowdonia-npa.gov.uk

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF