Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynorthwy-ydd Canolfan Groeso - Beddgelert

Swydd yw hon yn ystod y cyfnodau brig sy’n cyd-fynd â gwyliau ysgol yn bennaf sef y Pasg, Gwyliau Banc y Gwanwyn,Gorffennaf ac Awst.

Dyddiad Cau: 5 Mawrth 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £8.74 - £9.01 yr awr (hyd at 31.03.19 ac yna £9.36 - £9.55 yr awr o’r 1.4.19)

Graddfa Gyflog: Pwyntiau 10 - 13

Lleoliad: Canolfon Groeso Beddgelert

Yn Atebol i: Rheolwr Masnachol y Canolfannau

Yn Gyfrifol am:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar wybodaeth eang am yr ardal a thu hwnt ar gyfer swydd yn ein Canolfan Croeso ym Meddgelert.  Rhaid i chi fod yn awyddus i gynorthwyo pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac i fod yn groesawgar eich natur.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Awel Gruffydd (Pennaeth Personél)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF