Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddi Gwag

Warden Cynorthwyol – Yr Wyddfa

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2018 10.00 y.b.

Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo’r Gwasanaeth Wardeinio i gyflawni amcanion a blaenoriaethau strategol yr Awdurdod ar lefel leol fel y’i gosodwyd yng Nghynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol a’r dogfennau perthnasol eraill.

« mwy o fanylion

Swyddog Prosiect Dalgylch Afon Eden

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2018 10.00 y.b.

Cyfnod penodol 37 awr yr wythnos. (Ariennir y swydd trwy gyfrwng y Cynllun Rheoli Cynaliadwy)

« mwy o fanylion

Swyddog Prosiect Cyswllt Comin a Chymuned Uwch Gwyrfai

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2018 10.00 y.b.

Swydd 4 diwrnod yr wythnos (0.8 CLlA) am gyfnod o 2 flynedd yw’r swydd hon.

« mwy o fanylion

Swyddog Ymgysylltu LIFE Coedwig Law Geltaidd

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2018 10.00 y.b.

Swydd ran amser, 18.5 awr yr wythnos am gyfnod penodol o fis Ionawr 2019 hyd at fis Mai 2025 yw hon

« mwy o fanylion

Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn hysbysebu swyddi gwag yma ar ein gwefan ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly dilynwch ni os oes gennych ddiddordeb gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae llawer o swyddi gwahanol ar gael o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhestrir isod y gwahanol adrannau o fewn yr Awdurdod sy'n rhoi syniad i chi o'r amrywiaeth o waith a gyflawnir gennym:

 • Polisi a Chynlluniau Strategol
 • Rheoli Datblygu (Cynllunio)
 • Treftadaeth Ddiwylliannol ac Archaeoleg
 • Amgylchedd a Choedwigaeth
 • Cadwraeth ac Amaethyddiaeth
 • Wardeinio a Gwaith Stad
 • Mynediad
 • Eiddo
 • Addysg a Chyfathrebu
 • Canolfannau Croeso
 • Plas Tan y Bwlch
 • Cyfreithiol
 • Systemau Gwybodaeth
 • Personel
 • Cyllid
 • Gweinyddol

Swyddi gwag gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill

Ewch i wefan Parciau Cenedlaethol Prydain am fanylion swyddi sydd ar gael gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill.