Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddi Gwag

Lleoliad Gwaith Cadwraeth Amgylcheddol

Dyddiad cau: 1 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Pwrpas allweddol y lleoliad hwn yw darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr i gynorthwyo eu sgiliau a'u datblygiad addysgol os fydden nhw ar cwrs rhyngosod, yn dilyn prentisiaeth Lefel 2 neu 3, neu yn gadael cwrs, a rhoi profiad gwaith iddynt a fydd yn eu gwneud yn barod ar gyfer y gweithle.

« mwy o fanylion

Cynorthwy-ydd Croeso Yr Ysgwrn (2 Swydd)

Dyddiad cau: 2 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio 1 - 3 diwrnod yr wythnos ar sail rota.  Bydd y swydd yn cychwyn ym mis Ebrill hyd at fis Tachwedd 2019.

« mwy o fanylion

Cynorthwy-ydd Maes Parcio

Dyddiad cau: 2 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Bydd y Cynorthwy-ydd Maes Parcio yn gweithio 32½ awr yr wythnos dros 5 diwrnod.  Bydd y swydd yn cychwyn ym mis Ebrill hyd at 30 Medi 2019.

« mwy o fanylion

Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn hysbysebu swyddi gwag yma ar ein gwefan ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly dilynwch ni os oes gennych ddiddordeb gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae llawer o swyddi gwahanol ar gael o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhestrir isod y gwahanol adrannau o fewn yr Awdurdod sy'n rhoi syniad i chi o'r amrywiaeth o waith a gyflawnir gennym:

 • Polisi a Chynlluniau Strategol
 • Rheoli Datblygu (Cynllunio)
 • Treftadaeth Ddiwylliannol ac Archaeoleg
 • Amgylchedd a Choedwigaeth
 • Cadwraeth ac Amaethyddiaeth
 • Wardeinio a Gwaith Stad
 • Mynediad
 • Eiddo
 • Addysg a Chyfathrebu
 • Canolfannau Croeso
 • Plas Tan y Bwlch
 • Cyfreithiol
 • Systemau Gwybodaeth
 • Personel
 • Cyllid
 • Gweinyddol

Swyddi gwag gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill

Ewch i wefan Parciau Cenedlaethol Prydain am fanylion swyddi sydd ar gael gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill.