Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynhwysedd Cymdeithasol

Mae nifer o wahanol resymau pam fod pobl yn wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd iddynt fwynhau'r hyn sydd gan Eryri i’w gynnig.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ymroddedig i geisio lleihau'r rhwystrau hyn.

Yn 2006 cyhoeddodd ei Gynllun Cydraddoldeb Anabledd cyntaf. Yn 2012, mewn ymateb i Ddyletswyddau ychwanegol roddwyd gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr Awdurdod ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol a Strategaeth Tlodi Plant.

Am ragor o fanylion cysylltwch â’r:

Swyddog Cyswllt Cymuned
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF

Ffôn: 01766 772269

Ebost: carys.dafydd@eryri.llyw.cymru