Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Rhaglenni Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 2018

Nodwch os gwelwch yn dda, os hoffech fynychu unrhyw un o'r cyfarfodydd fel sylwedydd, ni fydd copïau papur o'r rhaglen ar gael. Rydym yn eich cynghori i lawrlwytho copi o'r rhaglen ar eich ffôn, eich tabled neu'ch gliniadur neu argraffu copi cyn y cyfarfod. Fel arall, gellir cael mynediad at y wifi cyhoeddus ym Mhlas Tan y Bwlch er mwyn cael mynediad uniongyrchol at y rhaglen o’r fan hon.

Islaw mae rhestr o’r holl Raglenni Pwyllgorau Cynllunio a Mynediad a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri eleni. Er mwyn gweld rhestrau blynyddoedd blaenorol, defnyddiwch y botymau cyfeiriannu ar y dde. 

Cliciwch ar enw'r ddogfen i'w weld neu i'w lawrlwytho fel ffeil PDF.